Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

 Informații generale

Aceasta pagina are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării blogului personal unblogcolorat.com

Conform GDPR, site-ul unblogcolorat.com are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă, datele personale pe care mi le furnizezi despre tine. Scopul colectării datelor este menționat mai jos

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Desi nu suna tocmai bine, prelucrarea si colectarea datelor cu caracter personal presupune:

 • Accesand acest site: IP-ul și browserul utilizat.
 • Comentand pe acest site: nume de utilizator, adresa de email, adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Ip-ul si browserul celui care viziteaza site-ul unblogcolorat.com nu sunt prelucrate in vreun fel. Colectarea lor se face automat de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează site-ul.

In cazul comentariilor, numele vizitatorului este colectat pentru a putea sti cui sa ii raspund, insa, pentru cei care nu se simt confortabil cu asta, pot sa publice comentarii sub anonimat. In ceea ce priveste adresa de mail, aceasta este colectata pentru a pastra o evidenta a comentariilor, nu pentru a o da altora, pentru a vinde datele tale cu caracter personal sau pentru a-ti trimite emailuri fara consimtamantul tau. Atentie! Exceptie face situatia in care tu bifezi ca vrei sa primesti notificari de raspuns la comentariile unui articol de pe blog.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada nedeterminata si atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Așa cum am mai spus, datele tale cu caracter personal rămân în siguranță, nu am niciun scop ascuns, nu te vei trezi pe liste dubioase sau cu mailuri fara acordul tau. Atentie, insa! trebuie sa iti asumi orice comentariu sau informatie publici pe acest site. Dezvaluirea datelor tale cu caracter personal se va face DOAR politiei sau autoritatilor, la cererea lor.

Drepturile utilizatorilor

In conditiile prevăzute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informatie si la detalii privind activitățile de prelucrare de date efectuate de unblogcolorat.com
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea administratorului site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare cum ar fi modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fara intarzieri justificate, de catre administratorul site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, administratorul site-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice informatie sau nelamurire legată de politica de confidențialitate/prelucrare a datelor, trimite un mail pe adresa contact.deliaj@gmail.com

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Citiți și Politica de Cookies și Termenii și condițiile Site-ului.